Phí giao dịch TRON (TRX) tại Tiktakbtc

Mỗi sàn giao dịch tiền điện tử đều có ít nhất 3 loại phí giao dịch, đó là: Phí giao dịch mua – bán, phí nạp và phí rút tiền. Với Tiktakbtc, chúng tôi cũng áp dụng 3 loại phí như vậy.

Tiktakbtc tính phí giao dịch đúng bằng với mức phí trên blockchain. Vì vậy, phí tại Tiktakbtc là không cố định mà dựa trên trạng thái của mạng lưới, và Tiktakbtc không hưởng bất cứ chênh lệch nào từ phí giao dịch.

  • Phí giao dịch mua – bán TRX: Bằng với mức phí trên Blockchain, phí bằng 0.
  • Phí nạp TRX vào Tiktakbtc: Dựa trên mức phí từ sàn giao dịch bạn chuyển TRX đi. Ví dụ, bạn muốn nạp 100 TRX từ Binance vào tài khoản tại Tiktakbtc, bạn cần chuyển (100 + Phí chuyển TRX tại Binance) TRX.
  • Phí rút TRX khỏi Tiktakbtc: Bằng với mức phí trên Blockchain, phí bằng 0.

Xem thêm: Hướng dẫn nạp – rút, mua bán TRX tại Tiktakbtc

Leave a comment