Phí giao dịch Lumens (XLM) tại Tiktakbtc

Mỗi sàn giao dịch tiền điện tử đều có ít nhất 3 loại phí giao dịch, đó là: Phí giao dịch mua – bán, phí nạp và phí rút tiền. Với Tiktakbtc, chúng tôi cũng áp dụng 3 loại phí như vậy.

Tiktakbtc tính phí giao dịch đúng bằng với mức phí trên blockchain. Vì vậy, phí tại Tiktakbtc là không cố định mà dựa trên trạng thái của mạng lưới, và Tiktakbtc không hưởng bất cứ chênh lệch nào từ phí giao dịch.

  • Phí giao dịch mua – bán XLM: Bằng với mức phí trên Blockchain, gần như bằng 0.
  • Phí nạp XLM vào Tiktakbtc: Dựa trên mức phí từ sàn giao dịch bạn chuyển XLM đi. Ví dụ, bạn muốn nạp 100 XLM từ Binance vào tài khoản tại Tiktakbtc, bạn cần chuyển (100 + Phí chuyển XLM tại Binance) XLM.
  • Phí rút XLM khỏi Tiktakbtc: Bằng với mức phí trên Blockchain, gần như bằng 0.

Xem thêm: Hướng dẫn nạp – rút, mua bán XLM tại Tiktakbtc

Leave a comment