Phí giao dịch USDT-ERC20 tại Tiktakbtc

Mỗi sàn giao dịch tiền điện tử đều có ít nhất 3 loại phí giao dịch, đó là: Phí giao dịch mua – bán, phí nạp và phí rút tiền. Với Tiktakbtc, chúng tôi cũng áp dụng 3 loại phí như vậy.

Tiktakbtc tính phí giao dịch đúng bằng với mức phí trên blockchain. Vì vậy, phí tại Tiktakbtc là không cố định mà dựa trên trạng thái của mạng lưới, và Tiktakbtc không hưởng bất cứ chênh lệch nào từ phí giao dịch.

  • Phí giao dịch mua – bán USDT-ERC20: Bằng với mức phí trên Blockchain, thay đổi theo từng thời điểm, thường dao động trong khoảng 8,000 VNĐ/giao dịch USDT-ERC20. Tuy nhiên, với giao dịch bán, điểm đặc biệt trên Tiktakbtc là sử dụng phí bán bằng ETH (Vì USDT-ERC20 là token được xây dựng theo tiêu chuẩn ERC-20 của Ethereum Blockchain).
  • Phí nạp USDT-ERC20 vào Tiktakbtc: Dựa trên mức phí từ sàn giao dịch bạn chuyển USDT-ERC20 đi. Ví dụ, bạn muốn nạp 10 USDT-ERC20 từ Binance vào tài khoản tại Tiktakbtc, bạn cần chuyển (10+ Phí chuyển USDT-ERC20 tại Binance) USDT-ERC20.
  • Phí rút USDT-ERC20 khỏi Tiktakbtc: Bằng với mức phí trên Blockchain, thay đổi theo từng thời điểm, thường dao động trong khoảng 8,000 VNĐ/lần rút USDT-ERC20, tính theo đơn vị ETH.

Xem thêm: Hướng dẫn nạp – rút, mua bán USDT-ERC20 tại Tiktakbtc

Leave a comment