Phí giao dịch Ethereum (ETH) tại Tiktakbtc

Mỗi sàn giao dịch tiền điện tử đều có ít nhất 3 loại phí giao dịch, đó là: Phí giao dịch mua – bán, phí nạp và phí rút tiền. Với Tiktakbtc, chúng tôi cũng áp dụng 3 loại phí như vậy.

Tiktakbtc tính phí giao dịch đúng bằng với mức phí trên blockchain. Vì vậy, phí tại Tiktakbtc là không cố định mà dựa trên trạng thái của mạng lưới, và Tiktakbtc không hưởng bất cứ chênh lệch nào từ phí giao dịch.

  • Phí giao dịch mua – bán ETH: Bằng với mức phí trên Blockchain, thay đổi theo từng thời điểm, thường dao động trong khoảng 2,000 – 4,000 VNĐ/giao dịch ETH.
  • Phí nạp ETH vào Tiktakbtc: Dựa trên mức phí từ sàn giao dịch bạn chuyển ETH đi. Ví dụ, bạn muốn nạp 1 ETH từ Binance vào tài khoản tại Tiktakbtc, bạn cần chuyển (1+ Phí chuyển ETH tại Binance) ETH.
  • Phí rút ETH khỏi Tiktakbtc: Bằng với mức phí trên Blockchain, thay đổi theo từng thời điểm, thường dao động trong khoảng 2,000 – 4,000 VNĐ/lần rút ETH.

Xem thêm: Hướng dẫn nạp – rút và mua bán Ethereum (ETH) tại Tiktakbtc

Leave a comment