Phí giao dịch Bitcoin (BTC) tại Tiktakbtc

Mỗi sàn giao dịch tiền điện tử đều có ít nhất 3 loại phí giao dịch, đó là: Phí giao dịch mua – bán, phí nạp và phí rút tiền. Với Tiktakbtc, chúng tôi cũng áp dụng 3 loại phí như vậy.

Tiktakbtc tính phí giao dịch đúng bằng với mức phí trên blockchain. Vì vậy, phí tại Tiktakbtc là không cố định mà dựa trên trạng thái của mạng lưới, và Tiktakbtc không hưởng bất cứ chênh lệch nào từ phí giao dịch.

  • Phí giao dịch mua – bán BTC: Bằng với mức phí trên Blockchain, thay đổi theo từng thời điểm, thường dao động trong khoảng 20,000 VNĐ/giao dịch BTC.
  • Phí nạp BTC vào Tiktakbtc: Dựa trên mức phí từ sàn giao dịch bạn chuyển BTC đi. Ví dụ, bạn muốn nạp 1 BTC từ Binance vào tài khoản tại Tiktakbtc, bạn cần chuyển (1+ Phí chuyển BTC tại Binance) BTC.
  • Phí rút BTC khỏi Tiktakbtc: Bằng với mức phí trên Blockchain, thay đổi theo từng thời điểm, thường dao động trong khoảng 20,000 – 40,000 VNĐ/lần rút BTC.

Xem thêm: Hướng dẫn nạp – rút, mua bán Bitcoin tại Tiktakbtc

Leave a comment