Hướng dẫn nạp – rút và mua bán XRP tại Tiktakbtc

Những lưu ý trước khi nạp – rút và mua bán XRP tại Tiktakbtc

  • Yêu cầu dự trữ tối thiểu hiện tại của mọi ví XRP là 20 XRP. Mỗi ví mới phải có ít nhất 20 XRP và không thể chuyển 20 XRP này cho người khác. Tiktakbtc cũng không ngoại lệ, bạn phải giữ tối thiểu 20 XRP trong ví Tiktakbtc để duy trì ví.
  • XRPcủa người dùng tại Tiktakbtc là ví độc lập. Vì vậy, khi gửi XRP vào ví XRP tại Tiktakbtc, bạn không cần sử dụng TAG.

Hướng dẫn nạp – rút và mua bán XRP tại Tiktakbtc

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Tiktakbtc. Nếu bạn chưa có tài khoản, tham khảo: Hướng dẫn đăng ký và cập nhật thông tin tài khoản trên Tiktakbtc

Nạp XRP

Chọn Ví/Nạp.

Chọn Ripple (XRP).

Sao chép địa chỉ ví hoặc quét mã QR ví của bạn để gửi XRP từ ví khác đến ví của bạn trên Tiktakbtc.

Lưu ý: Ví XRP của người dùng tại Tiktakbtc là ví độc lập. Vì vậy, khi gửi XRP vào ví XRP tại Tiktakbtc, bạn không cần sử dụng TAG.

Rút XRP

Chọn Ví/Rút.

Chọn Ripple (XRP).

Điền các thông tin ví bạn muốn rút về: Địa chỉ ví (Điền địa chỉ hoặc ấn vào ô mã QR bên phải để quét mã QR ví bạn muốn rút về), Tag (nếu có, trong trường hợp không có, bỏ trống và tích vào ô Không sử dụng TAG) và Số lượng XRP rút về. Sau đó chọn Rút.

Lưu ý: Bạn luôn phải giữ trong ví 20 XRP để duy trì ví, 20 XRP này không thể chuyển cho người khác được.

Tổng số XRP tối đa bạn có thể rút = Tổng số XRP bạn nắm giữ – 20 XRP – Phí

Hệ thống sẽ hiển thị một cửa sổ xác nhận, bạn xác nhận thông tin, điền mã Google Authenticator (nếu có), sau đó chọn Rút để hoàn tất.

Mua XRP

Chọn Giao dịch – Mua/Bán.

Chọn XRP/VNDT.

Điền số lượng XRP bạn muốn mua, sau đó chọn Tiếp tục.

Lưu ý: Nếu bạn là tài khoản mới, chưa kích hoạt ví XRP, bạn phải mua tối thiểu 20 XRP – 20 XRP là số dư tối thiểu để duy trì ví và bạn không thể chuyển cho người khác được. Nếu bạn mua ít hơn 20 XRP, bạn không thể kích hoạt ví và số tiền bạn vừa bỏ ra để mua XRP coi như mất.

Hệ thống sẽ hiển thị một cửa sổ xác nhận. Bạn kiểm tra kĩ các thông tin, sau đó điền mã Google Authenticator (nếu có), sau đó chọn Mua để hoàn tất.

Bán XRP

Chọn Giao dịch – Mua/Bán.

Chọn XRP/VNDT.

Điền số lượng XRP bạn muốn bán, sau đó chọn Tiếp tục.

Lưu ý: Vì số dư tối thiểu trong ví XRP phải duy trì là 20 XRP, bạn phải giữ 20 XRP trong ví, không thể bán đi được.

Tổng số XRP tối đa bạn có thể bán = Tổng số XRP bạn nắm giữ – 20 XRP – Phí

Hệ thống sẽ hiển thị một cửa sổ xác nhận. Bạn kiểm tra kĩ các thông tin, sau đó điền mã Google Authenticator (nếu có), sau đó chọn Bán để hoàn tất.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Đội ngũ hỗ trợ của Tiktakbtc luôn sẵn sàng trả lời bạn 24/7. Chúc các bạn thành công!

Leave a comment